Sokrataqədərki Filosofların Fraqmentləri - 1

Səid Riad

Özünü dərk et.

 

(γνῶθι σεαυτόν)

 

Delfidəki Apollon məbədində daş kitabədə olan bu yazının müəllifi bəlli deyil.Düşüncə hər şeydən sürətlidir, çünki o, həmişə qaçaqaçdadır.

 

(τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει)

 

Müəllif: Militoslu FalisƏn çətin şey özünü dərk etməkdir, ən asan şey başqasına məsləhət vermək.

 

(δύσκολον τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι)

 

Müəllif: Militoslu FalisKosmos hər şeydən gözəldir, çünki o, tanrının əsəridir.

 

(κάλλιστον κόσμος, ποίημα γαρ θεού)

 

Müəllif: Militoslu FalisQanunlar hörümçək toruna bənzəyir: üzərinə yüngül və zəif nəsnələr düşəndə tor onları yığıb saxlaya bilir, iri nəsnələr isə toru qırıb ondan qaçırlar.

 

(τους δε νόμους τοις αραχνίοις ομοίους· και γαρ εκείνα, εάν μεν εμπέση τι κούφον και ασθενές, στέγειν· εάν δε μείζον, διακόψαν οίχεσθαι)

 

Müəllif: SolonKədər gətirən həzdən uzaq dur.

 

(ηδονήν φεύγε, ήτις λύπην τίκτει)

 

Müəllif: SolonHər şey axır, hər şey dəyişir.

 

(πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει)

 

Müəllif: İraklitos (Platonun “Feetitos” dialoqunda bu ifadə var)

 

 

Gizli harmoniya aşkar olanından daha yaxşıdır.

 

(ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων)

 

Müəllif: İraklitos