Əkbər N.Nəcəf

Sacilər

Bu əsər Sacilər dövləti haqqında Hakkı Dursun Yıldızın qələmə aldığı araşdırma və həmçinin dövlətin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı, Sacilər dövlətinin vassalları və Saci qulamları hissəsini təşkil edən əlavələrdən ibarətdir. Əsər 484 səhifədir. Kitabın ilk 100 səhifəsi Hakkı Dursun Yıldızın apardığı tədqiqat işidir, qalan hissəsi isə Əkbər Nəcəfin qeydləri və əlavələridir.

Qustav Hans Qraber

Qadın
Psixologiyası

Qraber, “Qadın Psixologiyası” kitabında qadın ruhunu çox yaxşı tanıyan biri olaraq qarşımıza çıxır. Hər kəs tərəfındən başa düşülən dildə yazılan kitabda, ziddiyyətli qadın ruhunu təsvir edir, tək-tək qadın tiplərini dərinlik psixologiyasının işığıyla tədqiq edir, qadınlardakı psixoloji pozuntular və Qadın Başlanğıcı haqqında geniş məlumat verir. Qraber, zəngin təcrübələrindən yola çıxaraq qadınların əsl mənlərinə qovuşmalarına, psixoloji inkişaf pozuntularından və komplekslərindən özlərini xilas etmələrinə, özlərini tanıyaraq, həqiqi tale və xoşbəxtliklərinə qovuşmağa kömək edir.

 • Tərcümə: Turqut Qaraca

Lev Trotski

Seçmə
Yazılar

Bu kitab Lev Trotskinin məqalələrindən, ümunən yazılarından ibarət geniş bir vəsaitdir. 425 səhifədə marksizm və müəllif haqqında ətraflı məlumatlar yer alıb.

 • Tərcümə: Oqtay Eloğlu

Emerson-Toro-Blek

Seçmə
Yazılar

Emerson “Özünəinam” essesində fərdləri özlərinə inanıb öz doğru hesab etdikləri şeylər uğrunda yaşamağa çağırır. Henri Devid Toro isə Dövlətinin gücünün azad fərdlərdən qaynaqlandığını və əsil “azad və aydınlanmış dövlətin” fərdi özündən daha yüksək və məntiqli güc olaraq qəbul etməsinin labüd olduğunu qeyd edir. Bob Blek isə “Heç kəs heç vaxt işləməməli idi” fikirləri ilə başlayan “İşin Ləğvi” esesində iddia edir ki, fərdin öz azadlığına qovuşması üçün nəinki istehlak mədəniyyəti, həmçinin işin özü də ləğv edilməlidir.

 • Tərcümə: Pərvin Qədirov, İlkin Hüseynli,
  Firudin Həsənov

Ciddu Krişnamurti

Bunları
Düşün

Daimilik tələb edən zehin çox keçmədən durğunlaşır; çayın kənarındakı o hovuz kimi kirlənərək sıradan çıxır. Yalnız divarları, tutunacaq yeri, maneələri, istirahət yeri olmayan, bütünlüklə həyatla birlikdə addımlayan, zamansızcasına irəliləyən, kəşf edən, partlayan bir zehin xoşbəxt ola bilər və sonsuza qədər yeni qala bilər, çünki o öz-özünə yaradıcıdır.

 • Tərcümə: Turqut Qaraca

Əkbər N.Nəcəf

Aran
Atabəyləri

Kitabda ölkə və dünya tarixşünaslıq elmində ilk dəfə tədqiq olunan mövzu Aran Səlcuqlu məlikliyi (1093-1119) və Aran Atabəylərinin (1119-1153) siyasi, hərbi, dini-mədəni və sosial-iqtisadi tarixi araşdırılıb. Mərkəzi Gəncə olan hər iki siyasi təşəkkül 60 illik tarixində Böyük Səlcuq imperiyası və İraq Səlcuqlu dövləti daxilində cərəyan hadisələrin mərkəzində yer alaraq, Azərbaycan intibahı adlandırılan dövrün ictimai-siyasi təməllərini atmışdır. Monoqrafiya tarixçilər, tarix həvəskarları, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Əkbər N.Nəcəf

Miflərin köçü:
Qoyunlar və Çobanlar

Çoban olaraq peyğəmbər, kral, hökmdar, şah və sultanın başçılıq etdiyi sürü, yəni xalq anlayışı XIX əsrə qədər siyasət elminin ana metaforu idi. Qədim Misir fironları, Şumer kralları, Babil imperatorları, Midiya hökmdarları, Türk xaqanları, Səfəvi şahları, Osmanlı sultanları, Rus çarları, hətta ingilis və fransız kralları öz xalqlarının çobanı adlandırılırdı. Türklərin tarixdə yaratdığı dövlətlər (Hun, Ağhun, Qarahun, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu) və tayfa ittifaqları (Baranlı, Bərəndey, Qızılkeçili, Qarıkeçili, Qaracaqoyunlu, Ağcaqoyunlu) məhz qoyun adı daşıyıblar. Monoqrafiya tarix morfologiyası, ieorofaniya, epifaniya və xarakteoqrafiya mövzusunda ölkəmizdə yazılmış ilk əsərdir.

Fuat Sezgin

İslam
Elmlər Tarixi

İnsan yaddaşsız yaşaya bilmədiyi kimi, xalqlar və mədəniyyətlər də yaddaşsız var ola bilməz. İnkarın özü üçün belə bizim yaddaşa ehtiyacımız var. Türkiyəyə elmlər tarixini gətirmiş Hellmut Ritterin tələbəsi olmuş Fuat Sezgin “İslam Elmlər Tarixi”ndə yeni bir çağın banisi sayıla bilər. Böyük bir fəxrlə 65 ili aşan zəhmətdən kiçik bir damla olaraq tərcümə etdiyimiz bu kitabı Azərbaycan oxucusuna təqdim edirik. Bu kitab ümumilikdə dilimizdəki ilk müqayisəli elm tarixi kitabıdır. Fuat Sezgin 2018-ci il, 30 iyun dünyasını dəyişmişdir.

 • Tərcümə: Turqut Qaraca

Rasim Qaraca

Alatoranda
Yazılanlar

Şair, nasir, tərcüməçi, Azərbaycan Yazıçılar Ocağının həmtəsisçisi Rasim Qaracanın indiyədək Alatoran jurnalında və digər platformalarda yazdığı məqalələr toplusundan ibarət kitabdır.

Alyoşa

Şeirzofreniya

Azərbaycanda ən yeni şeirinin azsaylı nümayəndələrindən olan şair. Bu müəllifin ilk kitabıdır, fərqli üslubda şeirlər məcmuəsidir. Şeirə bu cür yanaşmada oxucu daha çox məna deyil, mətnlə qarşılandan sonra halı axtarmalıdır.

Rasim Qaraca

Ölüm Haqqında Günəş

Tanınmış şair Rasim Qaracanın bu şeirlər kitabı ikinci dəfə müəyyən dəyişikliklərlə çap edilib. 200 səhifədən ibarət olan bu kitabda şeirlər “əşyalar”, “inkar”, “erotik”, “aranjmanlar”, “birlər” başlığı altında toplanıb. Kitab “Başla” hərəkatının təşəbbüsü ilə nəşr edilib.

İdris Heydərli

Yaddaş Ağrısı

Azərbaycanlı düşüncə adamı, TEDx və digər layihələrin müəllifi İdris Heydərlinin düşüncə tarixindən aldığı notlar və qeydlərdən ibarət “Yaddaş ağrısı” kitab gənc nəsil üçün çox dəyərli bir kitabdır. Bu gündəliklərdə hər kəs öz araşdırması üçün bir simvolik açarı tapa bilər. Müəllifin ilk kitabı müzakirə mövzusu üçün çoxsahəli bir çalışmadır.

Yevgeni Zamyatin

Biz

Zamyatinin ən məşhur əsəri olan Biz romanı ilk antiutopik romandır. Romanda totalitar rejim və ona məcbur şəkildə tabe olan insanlar əks olunmuşdur. Roman riyazi motivlər əsasında yazılmışdır və riyazi qanunlar əsasında qurulmuş bir dünya təsvir olunmuşdur. Əsərdə insanlar nömrələrlə adlandırılmışdır. Baş qəhrəman D-503 fərdiçilik xəstəliyinə tutulur və hamı ilə birgə vahid bədənin bir üzvü olmaq istəmir. Onu bu xəstəliyə alışdıran isə İ-330 adlı qadın olur.

 • Tərcümə: Zaur Hüseynzadə

Oldos Haksli

Cəsur Yeni
Dünya

“Cəmiyyət, eyniyyət və Sabitlik” Oldos Hakslinin utopik Dünya Dövləti şüarıdır. Burada, depressiyaya düşməmək üçün hər kəs gündəlik olaraq soma qəbul edir, körpələr laboratoriyalarda doğulur və ən geniş yayılmış əyləncə növü görmə, toxunma və iybilmə hisslərini canlandıran Hissiyyatlı filmdir. Heç bir zorakılıq olmasa da və hamı hər şeylə təmin edilsə də, onun qəhrəmanı Bernard nəyinsə çatışmadığını hiss edir və gənc bir qadınla münasibətində onlara icazə veriləndən daha artıq emosiyalara yol verir. Haksli bu gün istifadə etdiyimiz bir çox texnoloji alətlərin və aludə olduğumuz vərdişlərin xəbərçisi idi.

 • Tərcümə: Ülviyyə Mütəllimova

Hovard Zinn

ABŞ
Xalqlar Tarixi

İllər boyu həmişə bu suallarla qarşılaşmışam: “Amerika Birləşmiş Ştatlarının vərdiş edilmiş tarixindən olduqca fərqli olan bu kitabınızın gənclərə uyğun olduğunu düşünürsünüzmü? Bu hal ölkəmizlə bağlı məyusluq yaratmazmı? Hökumətin siyasətini bu şəkildə tənqid etmək doğrudurmu? Xristofor Kolumb, Endryu Cekson və Teodor Ruzvelt kimi xalqın ənənəvi qəhrəmanlarını bu cür alçaltmaq doğrudurmu? Quldarlıq və irqçiliyə, hindu qətliamına, işçi sinfinin istismarına və ABŞ-ın Amerikanın aborigenlərini məhv edərək genişləməsinə diqqət çəkmək vətən xainliyi deyilmi?”

 • Tərcümə: İlkin Hüseynli

Rey Bredberi

Faranheyt 451

Rey Duqlas Bredberi ( 1920-2012) elmi-fantastik janrlarda yazan məşhur Amerikalı yazıçıdır. Yazıçının, 1953-cü ildə nəşr edilmiş “451 dərəcə Faranheyt” romanı olduqca məşhurdur. 451 dərəcə faranheyt — kağızın alışdığı və yanmağa başladığı temperaturdur. Romanda, kitab oxumağın qadağan edildiyi, yanğınsöndürənlərin peşəsinin kitab yandırmaq olduğu, hətta kitabları evdə saxlamağın belə cinayət olduğu, düşünməyin lazımsız hesab edildiyi bir cəmiyyət təsvir edilir. Əsərin baş qəhrəmanı olan yanğınsöndürən Monteq, Klariss adlı gənc qızla tanış olduqdan sonra fikirləri dəyişir, sorğulamağa başlayır və kitabları qorumaq yollarını axtarır.

 • Tərcümə: Ülviyyə Mütəllimova

Caner Taslaman

Big Bang və
Tanrı

Fred Hoyl radio proqramında kainatın əvvəl bütöv halda olub, sonradan ayrılıb genişləndiyini müdafiə edən fikirdən “Big Bang” deyə lağlağı edərək bəhs edirdi. Bundan sonra Big Bang (Böyük Partlayış) adı məşhur oldu və lağ edilmək üçün bu nəzəriyyəyə verilən ad onun gerçək adına çevrildi.

 • Tərcümə: Turqut Qaraca

Budda

Dhammapada

Bu kitab Şərq fəlsəfəsinin incilərindən sayılır. 

Dhammapada – hind fəlsəfəsinin mənbələrindən biri, Siddhartha Qautamaya (Budda) aid edilən fikirlər toplusudur. Buddizmin ana kitabı sayılan Dhammapada ilk dəfədir ki, Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur.

 • Tərcümə: Müşfiq Şükürov

Vilhelm Reyx

Dinlə,
Kiçik Adam

Dinlə, Kiçik Adam” adlı bu kitab elmi bir əsər deyil, oxucu ilə səmimi söhbətdir. 1946-cı ildə akademik dairələr üçün yazılmış kitabı, müəllifin geniş kütlə üçün çap etdirmək niyyəti olmayıb. Bu sadəcə olaraq, bir naturalist alimin və həkimin, uzun illər boyunca, əvvəlcə uşaqsayağı bir saflıqla, daha sonra böyük bir heyrətlə və nəhayətdəhşət içində araşdırmaqda olduğu “kiçik adam”la bağlı öz daxilindəki qarmaşıq fikirləri sistemləşdirmək cəhdi olub.

 • Tərcümə: Tural Osman

Lev Tolstoy

Etiraflar

“Etiraflar”ın əsas mövzusu həyatın mənasızlığından əzab çəkən şəxsiyyətin mənəvi axtarışları, din və sənət adamlarının həyatın mənası haqqında uydurmalarıdır. Tolstoy həyatın mənasını nə elmi biliklərdə, nə hind və çin müdriklərinin təlimlərində, nə də xristian doqmalarında görür. Dünya şöhrətli əsərlər müəllifi bu dəfə öz həyatı haqqında yazır. Keçirdiyi həyat yolunu yanlışları ilə, doğruları ilə oxuculara etiraf edir. Həyatın həqiqi mənasının axtarışında olan Tolstoyun keçdiyi gərgin, sıxıntılarla dolu həyat yolunu insan həyəcansız oxuya bilmir. Kitabı oxuduqca, bədiiliklə yanaşı aparılan elmi-fəlsəfi təhlilləri gördükcə insan Tolstoy zəkasına, onun hərtərəfli elminə heyran qalır.